Aktualności

           25 stycznia 2019 r. w siedzibie Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. odbyło się uroczyste pożegnanie z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę Pani Danuty Wasiłek.
          Pani Danuta Wasiłek była zatrudniona w zakładzie od dnia 26 lipca2004 r. w dziale księgowości, gdzie z zaangażowaniem pracowała przez ponad 14 lat.
           Prezes Zarządu Pan Andrzej Łysakowski podziękował odchodzącej na emeryturę za wkład pracy wniesiony na rzecz Spółki, kompetencje i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz przekazał życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

pozegnanie

pozegnanie pracownika

pozegnanie pracownika wasilek

           W dniu 21 grudnia 2018 r. w siedzibie Spółki WZInż S.A. miało miejsce uruchomienie kabiny lakierniczej. 
          Jest to inwestycja, która usprawni proces produkcyjno-remontowy, podniesie jakość wykonywanych prac i podniesie wydajność produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.
          W uroczystości wziął udział ksiądz proboszcz z parafii Chrystusa Miłosiernego, który dokonał poświęcenia malarni, oraz przedstawiciele Spółki. 

uruchomienie kabiny

uruchomienie kabiny lakierniczej

           21 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z pracownikami oraz duszpasterzem z lokalnej parafii Chrystusa Miłosiernego, podczas którego Prezes Zarządu Pan Andrzej Łysakowski z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożył pracownikom życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt.
            Podczas spotkania Prezes Zarządu wyraził uznanie wkładu pracy wszystkim pracownikom za końcowy sukces 2018 r. W ramach podziękowania za pracę Zarząd zdecydował o przyznaniu wyróżnień pracowniczych i dokonał wyboru pracowników roku. Pracownicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami oraz nagrody pieniężne będące wyrazem uznania dla ich zaangażowania w pracę zakładu.

spotkanie wigilijne

spotkanie wigilijne

spotkanie wigilijne

spotkanie wigilijne

obchody 11 listopad

            W dniu 11 listopada przedstawiciele Wojskowych Zakładów Inzynieryjnych S.A. wzięli udział w obchodach 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
            W święcie udział wzięły władze samorządowe na czele z gospodarzem miasta - Beatą Siedlecką, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, przedstawiciele środowisk wojskowych, poczty sztandarowe instytucji państwowych, kombatanci, oraganizacje społeczne oraz mieszkańcy Dęblina.
             Przedstawiciele Spółki złożyli wiązanki pod pomnikiem Niepodległości, następnie wzięli udział w koncercie okolicznościowym orkiestry wojskowej z Dęblina oraz w uroczystym apelu pod pomnikiem "Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt".

 

www.deblin.pl/aktualnosci/uroczystosci-z-okazji-100-lecia-odzyskania-niepodleglosci.html

 

obchody 11 listopad

obchody 11 listopad Dęblin

           W dniu 2 września przedstawiciele Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. wzięli udział w obchodach święta Pułkowego 15. Pułku Piechoty „Wilków".
           W święcie udział wzięły władze samorządowe na czele z gospodarzem miasta - Beatą Siedlecką, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, przedstawiciele środowisk wojskowych, poczty sztandarowe instytucji państwowych, rodziny żołnierzy 15 Pułku Piechoty „Wilków", kombatanci, organizacje społeczne oraz mieszkańcy Dęblina.
           Przedstawiciele Spółki złożyli wiązanki pod pomnikiem 15 Pułku Piechoty „Wików", na cmentarzu Balonna oraz cmentarzu parafialnym, oddając hołd poległym żołnierzom.

warta

ogolne

wieniec

           W dniach 4-7 września 2018 przedstawiciele Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S. A. uczestniczyli w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach zorganizowanym pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Spółka brała udział w grupowym wystąpieniu polskiej Grupy Zbrojeniowej S. A.
           Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. zaprezentowały następujące wyroby:

  • Zmodyfikowany Zestaw Minersko - Rozpoznawczy ZMR-89/M
  • Mobilne Opakowanie Broni
  • Kontener siłownia
  • Trał bezzałogowy MV4 ( prezentacja wspólna z DOK ING )
  • Zintegrowany wielozadaniowy system UAV - UTV typu BUGGY
  • Trenażer czołgowy MPG69 ( prezentacja wspólna z Politechniką Lubelską )

           Wystawę PGZ S.A. odwiedzili przedstawiciele najwyższych władz państwowych - Prezydent Andrzej Duda oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

 

PG1

PG2

PG3

PG4

PG5

PG6

PG7

PG8

           17 sierpnia 2018r. w siedzibie Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. odbyło się uroczyste pożegnanie z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę długoletniego pracownika Pani Bożeny Piórkowskiej.
           Pani Bożena Piórkowska była zatrudniona w zakładzie od dnia 7 lutego 1977r. w dziale ksiegowości, gdzie z zaangażowaniem pracowała przez ponad 40 lat.
           Prezes Zarządu Pan Andrzej Łysakowski podziękował odchodzącej na emeryturę za wkład pracy wniesiony na rzecz Spółki, kompetencje i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz przekazał życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

piork1

piork2