Aktualności

W dniach 02-05 czerwca 2016 przedstawiciele Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. uczestniczyli w Targach Pro Defence 2016. Spółka brała udział w grupowym wystąpieniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

To pierwsze i największe tego typu wydarzenie w Polsce i Europie. Łączy ono w sobie Targi Proobronne i Kongres Organizacji Proobronnych z Polski i innych krajów członkowskich NATO. Towarzyszyć mu będą także rozmaite szkolenia, warsztaty, prezentacje i pokazy.
Pro Defense jest imprezą skierowaną do każdego obywatela, któremu bliskie jest pojęcie patriotyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem członków organizacji proobronnych
i paramilitarnych, uczniów klas mundurowych i studentów kierunków wojskowych, miłośników militariów, a także survivalu i outdooru.

Targi Pro Defense 2016 odwiedził Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz
W dniach 20-21 maja 2016 przedstawiciele Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. uczestniczyli w Targach AIR FAIR w Bydgoszczy. Spółka brała udział w grupowym wystąpieniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
25 marca 2016 r. w budynku hali produkcyjnej odbyło się spotkanie wielkanocne Zarządu Spółki z pracownikami. Podczas spotkania Prezes Zarządu wyraził uznanie wkładu pracy wszystkim pracownikom oraz złożył świąteczne.
 
20160325_120232
 
20160325_120053
18 marca 2016 r. odbyło się spotkanie Zarządu z jej byłymi pracownikami (emerytami i rencistami), udział w którym wzięło około 60 osób. W trakcie spotkania Prezes Zarządu Pan Bernard Ściechowski wręczył podziękowania za wieloletnią pracę oraz wkład w budowę i rozwój Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. (Wojskowych Zakładów Naprawczych) wszystkim uczestnikom spotkania, a w szczególności Panu Witoldowi Wojdat, Julianowi Wojdat, Marianowi Jasek oraz Zdzisławowi Skóra, którzy byli jednymi z pierwszych pracowników zakładu.

23 grudnia 2015 r. w budynku hali produkcyjnej odbyło się spotkanie wigilijne Zarządu Spółki z pracownikami. Podczas spotkania Prezes Zarządu wyraził uznanie wkładu pracy wszystkim pracownikom za końcowy sukces 2015 r. W ramach podziękowania za pracę Zarząd zdecydował o przyznaniu wyróżnień pracowniczych i dokonał wyboru pracowników roku.

Pracownicy otrzymali pamiątkowe dyplomy z podziękowaniami oraz nagrody pieniężne będące wyrazem uznania dla ich zaangażowania w pracę zakładu.

Zarząd Spółki złożył świąteczne życzenia pracownikom i podzielił się z nimi opłatkiem, po czym zaprosił na wigilijny poczęstunek.
W listopadzie oraz grudniu 2015 r Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie w ramach zajęć praktycznych gościły studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

W zajęciach uczestniczyli studenci Katedry Logistyki 3 i 5 semestru, w ramach przedmiotów: Logistyka przedsiębiorstw oraz  Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw.

Zajęcia odbywały się przy udziale wykładowców Katedry Logistyki WBNiL dr. inż. Czesława WOJDATA oraz ppłk. mgr. Dariusza GÓRCZYŃSKIEGO.

Studenci uczestniczyli w zajęciach w następujących komórkach organizacyjnych Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. w Dęblinie:

  • Dział Marketingu,
  • Dział Jakości,
  • Dział Logistyki,
  • Sekcja Planowania Produkcji,
  • Sekcja Zaopatrzenia,
  • Sekcja Transportu,
  • Sekcja Magazynów.

W poszczególnych działach i sekcjach studenci zostali zapoznani z metodami kontrolno-pomiarowymi, wsparciem informatycznym stosowanym w poszczególnych komórkach organizacyjnych zakładu oraz infrastrukturą produkcyjno-magazynową. Studenci 5 semestru mogli przyglądać się wykonywaniu czynności kontrolnych, projektowych oraz innych charakterystycznych dla danego działu zakładu.

Więcej informacji na stronach WSOSP


17 grudnia 2015 r. w siedzibie Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. odbyło się wigilijne spotkanie Zarządu Spółki z jej byłymi Prezesami.

Udział w spotkaniu wzięli następujący Dyrektorzy: Pan Jerzy Zydek (Dyrektor WZInż w latach 1978-1981), Pan Czesław Kosiński (Dyrektor WZInż w latach 1981-1994), Pan Jan Gędek (Prezes WZInż w latach 2008-2010). Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Pan Sławomir Chomżyński (Dyrektor Techniczny), Pani Regina Włoszczak (Dyrektor Finansowy – Główny Księgowy), Pani Agnieszka Ziółkowska (Kierownik Działu Obsługi Spółki), Pani Anna Tajer (Główny Specjalista ds. Kadr i Płac) oraz przedstawiciele związków zawodowych – Pan Artur Wolniarczyk i Pan Adam Hawrylak.

Na spotkaniu omówiono kwestię powstania mini monografii prezentującej historię Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. oraz przeprowadzono rozmowy z byłymi Dyrektorami dot. historii zakładu.