Aktualności

8 grudnia 2015 r. w ramach szkolenia Leinman Manufacturing, pracownicy Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. zwiedzili Izbę Pamięci w Sieciechowie.

Podczas wizyty pracownicy Spółki zapoznali się z z historią Sieciechowa i ziemi sieciechowskiej od prehistorii (narzędzia krzemienne i ceramika) do czasów najnowszych, – z działalnością miejscowej ludności w strukturach ZWZ-AK, podczas II wojny światowej i szlakiem bojowym oddziałów partyzanckich podczas akcji „Burza”, – z przedmiotami i narzędziami wykorzystywanymi w dawnych czasach przez ludność wiejską, m.in.: – wozem drabiniastym, – warsztatem tkackim oraz innymi narzędziami służącymi do obróbki lnu i konopi, – warsztatem szewskim, – z pasieką i pracą pszczelarza.21 listopada 2015 r. pracownicy Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Warszawy, podczas której zwiedzili m.in. Zamek Królewski oraz Stadion Narodowy. Głównym punktem wycieczki był udział pracowników Spółki w sztuce w Teatrze Komedia ,,Jak na Wulkanie”.
13.10.2015 w siedzibie Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. miała miejsce wizyta Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego, udział w której wzięli Attaché wojskowi z całego świata oraz przedstawiciele lokalnych władz- Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Hanna Czerska-Gąsiewska oraz Burmistrz Miasta Dęblin Pani Beata Siedlecka.

Podczas spotkania zaprezentowany został potencjał produkcyjno-remontowy spółki oraz zorganizowana wystawa sprzętu będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.W dniach 1-4 września 2015 przedstawiciele Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. uczestniczyli w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Spółka brała udział w grupowym wystąpieniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Na naszym stoisku złożyli wizytę liczni przedstawiciele krajowego i zagranicznego przemysłu zbrojeniowego, wysocy przedstawiciele wojska oraz reprezentanci różnych firm z którymi prowadziliśmy rozmowy prezentując potencjał Spółki oraz deklarowaliśmy chęć nawiązania współpracy.

Ekspozycję PGZ S.A. odwiedził m. in. Prezydent RP Andrzej Duda.