Aktualności

W dniach 1-4 września 2015 przedstawiciele Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. uczestniczyli w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Spółka brała udział w grupowym wystąpieniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Na naszym stoisku złożyli wizytę liczni przedstawiciele krajowego i zagranicznego przemysłu zbrojeniowego, wysocy przedstawiciele wojska oraz reprezentanci różnych firm z którymi prowadziliśmy rozmowy prezentując potencjał Spółki oraz deklarowaliśmy chęć nawiązania współpracy.

Ekspozycję PGZ S.A. odwiedził m. in. Prezydent RP Andrzej Duda.