Aktualności

           Dnia 6 czerwca 2019 odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 60-lecia powstania Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A.
           W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych – Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Szymon Giżyński – oraz lokalnych – Wicestarosta Rycki Pan Dariusz Cenkiel i Burmistrz Miasta Dęblin Pani Beata Siedlecka, przedstawiciele wojska, spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz przyjaciele zakładu i jego pracownicy. 
          Uroczystości rozpoczęły się od powitania gości przez Prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. Pana Andrzeja Łysakowskiego oraz krótkiej prezentacji spółki dot. jej historii. Następnie Pan Prezes Andrzej Łysakowski wręczył zasłużonym pracownikom odznaczenia resortowe. Złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymał Pan Grzegorz Gawryjołek, srebrny Pan Adam Hawrylak, Pan Krzysztof Drążyk, Pan Adam Kowalski, Pan Andrzej Pawłowski, Pan Paweł Pataj, Pan Jan Sęk i Pan Zbigniew Iwanek, brązowy Pani Paulina Kalbarczyk i Pan Jacek Żarłak.
          Jubileusz Spółki został uświetniony występem zespołu Dywizjon, składającym się z uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. 

3 maj pochód

3 maj złożenie wiązanki

3 maj pochód

3 maj złożenie wiązanki

           W  dniu 3 maja przedstawiciele Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. wzięli udział w obchodach rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja.
           W święcie udział wzięły władze samorządowe na czele z gospodarzem miasta - Beatą Siedlecką, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, przedstawiciele środowisk wojskowych, poczty sztandarowe instytucji państwowych, kombatanci, organizacje społeczne oraz mieszkańcy Dęblina.
           Przedstawiciele Spółki złożyli wiązanki pod pomnikiem Niepodległości, następnie wzięli udział w koncercie okolicznościowym orkiestry wojskowej z Dęblina oraz w uroczystym apelu pod pomnikiem Niepodległości.

3 maj pochód

3 maj złożenie wiązanki

19 kwietnia 2019 r. w drugi dzień Triduum Paschalnego,  odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z pracownikami podczas którego Prezes Zarządu Pan Andrzej Łysakowski z okazji najważniejszych i najbardziej radosnych świąt w tradycji chrześcijańskiej – Świąt Wielkanocnych obchodzonych na pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego, złożył pracownikom życzenia zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt.  

Prezes WZInz

zyczenia

pracownicy WZInz

21 marca 2019 r. przedstawiciele Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. uczestniczyli w Konferencji Dzień Przemysłu 2019 r. organizowanej przez Departament Polityki Zbrojeniowej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, polskich instytucji oraz podmiotów przemysłowych i naukowych sektora obronnego.

Spółka wzięła udział w konferencji i zaprezentowała swoją ofertę na stoisku wystawienniczym.

stoisko WZInz

oferta WZInz

pokaz WZInz

8 marca 2019 r. miało miejsce uroczyste spotkanie Zarządu Spółki z kobietami pracującymi w Wojskowych Zakładach Inżynieryjnych S.A.

Prezes Zarządu złożył wszystkim zgromadzonym Paniom życzenia zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń i uśmiechu. Na koniec podziękował im za wkład wniesiony w rozwój Spółki i wręczył po bukiecie tulipanów .

dzien kobiet 2019

9 marca 2019 r. na terenie Wielonarodowej Brygady w Lublinie miał miejsce piknik z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wydarzenie było zorganizowane w formie „otwartych koszar.” Uczestnicy imprezy mogli obserwować pokaz sprzętu wojskowego, skosztować żołnierskiej grochówki i wysłuchać koncertu Orkiestry Wojskowej z Lublina.

Stoisko Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A., cieszyło się szczególnie dużym zainteresowaniem dzieci, które chętnie słuchały o sprzęcie jaki remontuje i produkuje Spółka.

NATO 2019

Piknik 2019

Piknik NATO

Podziekowania

27 lutego 2019 r. w siedzibie Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. odbyła się wizyta studyjna Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON. Podczas spotkania przedstawiciele DPZ MON zapoznali się z infrastrukturą techniczną i perspektywami rozwoju Spółki. Wizyta była także okazją do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania przemysłu zbrojeniowego w Polsce.

dpz mon