Przejdź do treści

Filtr Przewoźny Wody FPW-2

Filtr średniej wydajności przeznaczony do uzdatniania wód powierzchniowych zawierających zanieczyszczenia naturalne, skażenia celowe powstałe w wyniku zastosowania bojowych środków biologicznych (BSB), trujących (BST) i promieniotwórczych (BSP), oraz skażeń powstałych w wyniku awarii zakładów przemysłowych i powodzi. Filtr posadowiony jest na przyczepie jednoosiowej i może być holowany przez pojazdy ciężarowo-terenowe będące na wyposażeniu SZRP.

Długość (maksymalna)5320 mm
Szerokość maksymalna (bez świateł obrysowych)2500 mm
Wysokość2460 mm
Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC)4000 kg
Wydajność przy uzdatnianiu zwykłym2m3/h
Wydajność przy uzdatnianiu specjalnym (BST, BSB)2m3/h
Wydajność przy uzdatnianiu specjalnym (BSP)1m3/h

Znalazłeś coś interesującego?

Skontaktuj się z nami!