Historia

Historia Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S. A. w Dęblinie zapoczątkowana została zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 24 grudnia 1958 r. w sprawie nadania niektórym zakładom wojskowym formy zakładów budżetowych. 1 stycznia 1959 r. powołano Wojskowe Zakłady Naprawcze w Dęblinie, Zegrzu, Grudziądzu i Celestynowie. Zwierzchni nadzór nad zakładami w ramach narodowych planów gospodarczych powierzono Ministrowi Obrony Narodowej, zaś bezpośredni – Szefowi Wojsk Inżynieryjnych MON. Ustanowiono dyrektora jako samodzielnie kierującego i odpowiedzialnego za przedsiębiorstwo. Z powodu zatrudniania dużej liczby pracowników zakłady stały się atrakcyjnym podmiotem na rynku pracy w regionie. Przedsiębiorstwo podczas swojej działalności przechodziło szereg zmian związanych z przekształceniami prawnymi.W styczniu 1965 roku, Wojskowe Zakłady Naprawcze zmieniły formę prawną na przedsiębiorstwo państwowe, zaś 15 kwietnia 1982 roku firma przy jęła nazwę: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne. 14 września 1988 roku w uznaniu za wybitne zasługi w umacnianiu potencjału obronnego kraju i terminową realizację zadań remontowo-produkcyjnych, został nadany Wojskowym Zakładom Inżynieryjnym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Jednym z ostatnich etapów w historii funkcjonowania firmy była komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego. Przekształcenie w spółkę akcyjną pod nazwą Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Spółka Akcyjna nastąpiło z początkiem 2008 roku. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania Spółki ma konsolidacja Grupy PGZ S.A.Na mocy umowy wniesienia od dnia 29.05.2014 r. pełnoprawnym właścicielem WZInż S.A. jest Grupa PGZ S.A.

Zobacz również kto do Nas napisał!

Kliknij na przycisk i sprawdź!