Przejdź do treści

Historia

Historia Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S. A. w Dęblinie zapoczątkowana została zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej  z 24 grudnia 1958 r. w sprawie nadania niektórym zakładom wojskowym formy zakładów budżetowych. 1 stycznia 1959 r. powołano Wojskowe Zakłady Naprawcze w Dęblinie, Zegrzu, Grudziądzu i Celestynowie. Zwierzchni nadzór nad zakładami w ramach narodowych planów gospodarczych powierzono Ministrowi Obrony Narodowej, zaś bezpośredni – Szefowi Wojsk Inżynieryjnych MON. Ustanowiono dyrektora jako  samodzielnie  kierującego  i odpowiedzialnego za przedsiębiorstwo. Z powodu zatrudniania dużej liczby pracowników   zakłady   stały   się   atrakcyjnym   podmiotem   na   rynku  pracy w regionie. Przedsiębiorstwo podczas swojej działalności przechodziło szereg zmian związanych z przekształceniami prawnymi.

W styczniu 1965 roku, Wojskowe Zakłady Naprawcze zmieniły formę prawną na przedsiębiorstwo państwowe, zaś 15 kwietnia 1982 roku firma przyjęła nazwę: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne. 14 września 1988 roku w uznaniu za wybitne zasługi w umacnianiu potencjału obronnego kraju i terminową realizację zadań remontowo-produkcyjnych, został nadany Wojskowym Zakładom   Inżynieryjnym   Krzyż   Oficerski  Orderu Odrodzenia Polski. Jednym
z ostatnich etapów w historii funkcjonowania firmy była komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego. Przekształcenie w spółkę akcyjną pod nazwą Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Spółka Akcyjna nastąpiło z początkiem 2008 roku. Szczególne znaczenie dla funkcjonowania Spółki ma konsolidacja Grupy PGZ S.A.

Na mocy umowy wniesienia od dnia 29.05.2014 r. pełnoprawnym właścicielem WZInż S.A. jest Grupa PGZ S.A.

Z dniem 1 grudnia 2021 r. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. rozpoczęły działalność  w  formule   zamiejscowego   Oddziału   Huty   Stalowa   Wola  S.A. w Dęblinie.

Podstawą   uruchomienia    działań   konsolidacyjnych   były   uchwały   podjęte 29 października 2021r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy HSW S.A.  i WZInż. S.A. Zawierały one zgodę na połączenie spółek w trybie m.in. 492 § 1 pkt 1 ksh.

 

Zobacz również kto do Nas napisał!

Kliknij na przycisk i sprawdź!