OGÓLNE WARUNKI DOSTAW DLA WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW INŻYNIERYJNYCH S.A.