Ogłoszenia dla akcjonariuszy:

Zarządy Spółek Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna oraz Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych Spółka Akcyjna działając zgodnie z wymogami określonymi w art. 498 oraz art. 499 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych określiły w dniu 14 lipca 2021 r. zasady planowanego połączenia Spółek.

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

Po połączeniu Wojskowe Zakłady Inżynieryjne będą funkcjonowały w formule zamiejscowego Oddziału Huty Stalowa Wola S.A., co pozwoli uzyskać realne korzyści w zakresie wypełnienia portfela zamówień, optymalizacji kosztowej oraz wydajności produkcyjnej.

Plan połączenia      Załącznik nr 1      Załącznik nr 2      Załącznik nr 3      Załącznik nr 4      Załącznik nr 5      Załącznik nr 6      Załącznik nr 7      Załącznik nr 8   Załącznik nr 9

Znalazłeś coś interesującego?

Skontaktuj się z nami!